شنبه 17 بهمن 1388
بادبادک شور درونم

کمی نگاهم کن


مثل یک کودک


در هجای واژه های الفبایی که هر گز نیاموخته .


کمی تامل کن


امروز می خواهم


واژه تازه ای را


به دفتر مشقم هدیه کنم .


واژه ای که از جنس هیچکدام از واژه ها نیست 


کمی در من خودت را مرور کن


می خواهم


به آغوش کودکانه ام


تو را هدیه کنم


کمی در صدای من درنگ کن


می خواهم


نام تو را بخش بخش بخوانم


حالا بگذار


با آستین لباس شعر هایم


بخار عینک سیاهت را پاک کنم


تا کمی بیشتر مرا ببینی


می خواهم


از دور  بادبادکی از شور درونم هوا کنم .


دستم را ببین


همان که تکان میدهمش


به سوی آفتاب .


چشمت را نبند


به سوی من آغاز شو


می خواهم


روی ساحل افکار تو


کمی خود را رها کنم .* سیمین *


http://www.life123.com/bm.pix/how-to-build-a-kite.s600x600.jpg

کدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ