یکشنبه 15 فروردین 1389
چه سود ؟

چرخ زدن دور چشم هایی که هرگز نمی بیند مرا            چه سود ؟


آنهمه درد که در جان من تاب می خورد  شب و روز          چه بود ؟


سال هاست که من در گرداب درون و برونم بی تابم


خود را به جاده انکار می زنم تا شود همه پای رفتنم               کبود 


اما نه !


گول نمی خورد دلم اینهمه بازی با دلم می کنم اما            چه سود ؟
* سیمین *


http://i7.tinypic.com/2gw58a8.jpgکدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ