سه‌شنبه 11 خرداد 1389
بوم خاکستری نقاشی

می خواهم روی بوم سفید روز های نیامده ام


به رسم خطوطی که باید کشید


من هم از رنجی بکشم


که خیابان از رد پای سنگین آدم های بی هدف می کشد


از خاکستر های ته سیگارهایی که


تکرار فشار لب هایی را به خاطر می آورند و


سیگار هم کشیدنی نیست ! 
فریادی بکشم


به بلندای ایستادن روی یک کوه بلند


اما ته یک چاله آبی در  یک خیابان بن بست می خواهم خطوط ناصاف این آهن و دود و خیابان را بکشم


می خواهم از


حجم نا متعادل سایه با آفتاب بکشم کشیدنی از جنس یک ذره هوا


اما پر شِکوه ، ناله و درد


زلزله نیست


خطوط کج  و ناموزون 


عبور یک اتفاق است که لرزانده بوم را 


و درختانی از جنس سنگفرش های لگد خوردهکه از آن هم ناصاف ترند *سیمین* 


http://www.artchive.com/artchive/m/mondrian/mondrian_gray_tree.jpgکسی دعوت به خواندن نشد

چون که تنها یک دلگویه بود و بسکدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ