سه‌شنبه 11 اسفند 1388
می خواهم راهی بشوم

صدای نبض باران را نمی گیرد کسی  

 

می شورد دلم را این هوای دلواپسی 

 

باید که راهی بشوم  


باید از این همه وابستگی خالی بشوم  


دست صداقتم را کسی شاید بگیرد امروزِ روز  


شاید بسوزد دل او از اینهمه آه و سوز  


از اینهمه تنهاییم خسته شدم   

 

مثل مرغی،  بال و پر بسته شدم  


چرا کسی حرفی از هوای تازه نمی زند باز  


چرا کسی اینجا حرف تازه ای نمی کند آغاز 


 

امروز مثل دیروز بود و  


فردا مثل امروز خواهد بود  


هوای خانه کمی تنگ است  


دل ها مان برای کمی آواز هم در جنگ است  

 

می خواهم راهی بشوم   


مثل باد هرجایی بشوم   


می خواهم از خود و خاطراتم  

  

بگذرم و دوباره آنجایی بشوم  


سد راهم نشوید   


می خواهم بروم باز آوارۀ جایی بشوم  

  

*سیمین*  

 

http://www.sharemation.com/pedram1/12527.jpg

کدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ