جمعه 30 بهمن 1388
باز هم گریه دارد این تنم

وقتی گریه می کردم

کسی بیدار نبود

زیر آن گنبد سخت کبود

 

وقتی گریه می کردم

کسی هوشیار نبود

در انتهای آسمان بی معبود


وقتی گریه می کردم

کسی اشک هایم را نمی دید

از روی ترحم هم

کسی لا به لای ناله هایم نمی خزید


پس امروز هم گریه دارد این تنم  

اشک دارد همه بدنم 


باز هم اشک خواهم ریخت

گریه خواهم کرد 


چون اینجا باز کسی

 اشک هایم را نخواهد دید  

 

* سیمین *کدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ