شنبه 17 بهمن 1388
تاب زلف

در تن مسیحایی تو


در عطر مریم وار چشم های تو


گوشه ای مات و مبهوت


غرق در خلوص واژه هایت


جان باخته ام


و خوشه هایی از


انهدام تو در من


کشیده ام


به تاب زلف پیچکیم* سیمین*


http://www.mieillustration.com/uploaded_images/hair-745840.jpg
کدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ