چهارشنبه 14 بهمن 1388
....

گاهی به سخاوت باران شک  می کنم


مثل همان روز هایی که


به بخشش چشم های تو شک داشتم

 

گاهی به آفتاب حسادت می کنم


مثل همان روز هایی که


به بودن آفتابی تو حسادت می کردم

 

گاهی به دنیا بدبین می شوم


مثل همان روزهایی که


به رفتن های تو بدبین بودم

 

گاهی به همه پرندگان خدا ناسزا می گویم


مثل آن روز که


تو قصد رفتن داشتی و من هیچ نفهمیدم


و به خود ناسزا گفتم* سیمین *


http://unforgiven.persiangig.com/pic_other/golesang.jpgکدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ