شنبه 10 بهمن 1388
............. کاش سفر نمی کردی

سفر، آغاز ویرانی من بود،دیدی تو

آغاز، لحظه پایانی من بود ،دیدی تو

من و تو دو خط ممتد بودیم

شکست، نقطه بحرانی من بود،دیدی تو

آیینه و آیینه برابر شده بودند

سکوت،واژه حیرانی من بود،دیدی تو

راز سر به مهرم را تو دانستی و بس

گریه،شرح پریشانی من بود،دیدی تو


شاعر ؟؟؟؟؟؟

کدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ