شنبه 10 بهمن 1388
..

عمر بودنمان

           

                   حتی به قدر خوردن یک استکان چای داغ

                                           هم نرسید 


 تنها داغی خاطره چای 


               لبت را سوزاند و 


    حسرت نوشیدن احساس تو                  قلب مرا 
کدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ