یکشنبه 27 دی 1388
.....

من فصل های ورق نخورده ای دیده ام

                   که تا امروز

هیچ به فکر بارور شدن نبوده اند 


                    و من زنان باکره ای را دیده ام

که تا فرداها هم به فکر 

            هیچ نطفه ای نخواهند بود 


من در تای یک نوشته بی انتها

                 سخت وا مانده ام 


    برای اتصال یک واژه ناب

                       و برای انفصال یک حجم پر التهاب 


* سیمین *

کدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ