چهارشنبه 23 دی 1388
طاقت ایکاش ها

کاش امتداد یک گلبرگ را میشد دید

یا که حتی یک بوسه ساده از صورت یک ماه چید 


کاش رگبرگ یک حادثه خوب را می شد چشید

یا که زیر باران نفس باد را در خود دمید


کاش می شد زیر یک حس غریب

پر باران و صفا بود

کاش میشد 

رقص یک نسیم را

  زیر پلک باران ندیده دید


کاش میشد

لانه ای ساخت از جنس بهار

روی این واژه های خشک و بی بارکاش می شد

خواب باران را

تعبیر کرد 


از بغض نبودنش

پیش خدا تفسیر کرد
بگذریم

کاش های زیادی داریم

که ایکاش

طاقت این کاش ها

تمام نمی شد آخر


* سیمین *


http://img36.imagefra.me/img/img36/2/8/21/samani/f_11gtfnim_b345d0b.jpgکدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ