دوشنبه 7 دی 1388
دختر حوا

درست مثل دختر همسایه

زیر چادر قرار هایم

بی قرار بودم


و درست مثل سیب های چیده شده

در سبد های احساس بال بال می زدم


و درست زیر یک نگاه بود که

احساس کردم

توان دوباره جوانه زدن را ندارم


مادرم می گفت سبز چه به چشمانت زیباست

ولی افسوس

من چشم هایم سبز نیست 


*

شاید مادرم ویار دختری

با چشمان سبز را کرده

و

من همان دختر حوا که هرگز

نچشید طعم یک سیب را

خواهم شد


http://files.blog-city.com/files/A05/141484/p/f/green_apples.jpg

کدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ